25.04.2022

Europejskie Dni Archeologii w Chodliku 2022

Europejskie Dni Archeologii są wydarzeniem o randze europejskiej. Od 2010 roku organizowane są pod auspicjami francuskiego Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap; https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/poland/Home). W Polsce wszelkie wydarzenia związane z EDA koordynowane i popularyzowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

24.08.2021

Zrzutka.pl/Chodlik – czyli jak dzięki Wam udaje się tworzyć prawdziwą bazę naukową! :)

Co udało się nam zrobić dzięki Wam! Czyli kilka słów o akcji na zrzutka.pl/Chodlik :).

17.04.2021

KRONIKA WSI CHODLIK

Kronika Wsi Chodlik autorstwa Pani Aleksandry Szmyrgałło, wieloletniej dyrektorki szkoły w Chodliku.

11.02.2021

Raport z przeszłości – 2020!

Początek nowego roku to czas podsumowań i snucia dalszych planów. W niniejszym poście przedstawiamy Wam krótkie sprawozdanie z chodlikowskich badań i działań przeprowadzonych w roku 2020! Informujemy również na co przekazaliśmy środki finansowe, którymi nas wsparliście poprzez serwis Patronite.pl/chodlik!

29.08.2018

Wystawa zabytków i konferencja w Pałacu w Karczmiskach

4 września w zespole dworsko-parkowym w Karczmiskach prezentowaliśmy nasze najnowsze odkrycia oraz koncepcje dotyczące promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego!

07.03.2018

Chodlik na Patonite.pl. Wesprzyj nasze badania!

Zapraszamy do wspierania naszych badań na serwisie patronite.pl/chodlik.

27.12.2017

Poszukiwania i dokumentacja “miejsc cudownych” na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

W roku 2017 zrealizowany został projekt badań i dokumentacji „Miejsc cudownych Lubelszczyzny i Podkarpacia” w ramach Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

31.07.2017

Współpraca z Kołem Naukowym Geodetów SCITUS!

Chodlik to miejsce interdyscyplinarnych badań oraz współpracy środowiska akademickiego. W naszych projektach wspierają nas studenci Koła Naukowego Geodetów SCITUS z Katedry Geodezji Szczegółowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

17.07.2017

Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku

Powołaliśmy do życia stowarzyszenie, którego zadaniem jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej.

30.12.2016

Badania powierzchniowe Kotliny Chodelskiej – raport!

W 2016 roku przeprowadziliśmy badania powierzchniowe fragmentu obszaru Kotliny Chodelskiej oraz Małopolskiego Przełomu Wisły. Objęły one region niezwykle bogaty w ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Zbadaliśmy zaplecze czterech grodzisk, zweryfikowaliśmy oraz odkryliśmy znaczną liczbę wczesnośredniowiecznych osad, dla każdego stanowiska wykonując dokumentację fotograficzną z powietrza, ortofotomapy, planigrafię rozrzutu zabytków.