17.04.2021

KRONIKA WSI CHODLIK

Kronika Wsi Chodlik autorstwa Pani Aleksandry Szmyrgałło, wieloletniej dyrektorki szkoły w Chodliku.

11.02.2021

Raport z przeszłości – 2020!

Początek nowego roku to czas podsumowań i snucia dalszych planów. W niniejszym poście przedstawiamy Wam krótkie sprawozdanie z chodlikowskich badań i działań przeprowadzonych w roku 2020! Informujemy również na co przekazaliśmy środki finansowe, którymi nas wsparliście poprzez serwis Patronite.pl/chodlik!

29.08.2018

Wystawa zabytków i konferencja w Pałacu w Karczmiskach

4 września w zespole dworsko-parkowym w Karczmiskach prezentowaliśmy nasze najnowsze odkrycia oraz koncepcje dotyczące promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego!

07.03.2018

Chodlik na Patonite.pl. Wesprzyj nasze badania!

Zapraszamy do wspierania naszych badań na serwisie patronite.pl/chodlik.

27.12.2017

Poszukiwania i dokumentacja “miejsc cudownych” na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

W roku 2017 zrealizowany został projekt badań i dokumentacji „Miejsc cudownych Lubelszczyzny i Podkarpacia” w ramach Stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

31.07.2017

Współpraca z Kołem Naukowym Geodetów SCITUS!

Chodlik to miejsce interdyscyplinarnych badań oraz współpracy środowiska akademickiego. W naszych projektach wspierają nas studenci Koła Naukowego Geodetów SCITUS z Katedry Geodezji Szczegółowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie!

17.07.2017

Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku

Powołaliśmy do życia stowarzyszenie, którego zadaniem jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej.

30.12.2016

Badania powierzchniowe Kotliny Chodelskiej – raport!

W 2016 roku przeprowadziliśmy badania powierzchniowe fragmentu obszaru Kotliny Chodelskiej oraz Małopolskiego Przełomu Wisły. Objęły one region niezwykle bogaty w ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Zbadaliśmy zaplecze czterech grodzisk, zweryfikowaliśmy oraz odkryliśmy znaczną liczbę wczesnośredniowiecznych osad, dla każdego stanowiska wykonując dokumentację fotograficzną z powietrza, ortofotomapy, planigrafię rozrzutu zabytków.

24.11.2016

Chodlikowska sesja naukowa

W Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk odbyła się sesja naukowa prezentująca najnowsze wyniki naszych badań!

31.10.2016

Badania i promocja dziedzictwa kulturowego lasów

W ramach współpracy z Lasami Państwowymi prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej z okolicznych szkół!