Data utworzenia: 25.04.2022

Europejskie Dni Archeologii w Chodliku 2022

Zapraszamy na Europejskie Dni Archeologii w Chodliku 18-19 czerwca 2022!

Europejskie Dni Archeologii są wydarzeniem o randze europejskiej. Od 2010 roku organizowane są pod auspicjami francuskiego Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap; https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/poland/Home). W Polsce wszelkie wydarzenia związane z EDA koordynowane i popularyzowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W programie: wystawa zabytków z badań w Chodliku i Żmijowiskach! Piknik archeologiczny oraz WARSZTATY BIOARCHEOLOGICZNE! Archeologia dla dzieci! Budujemy piec do wytopu żelaza oraz wczesnośredniowieczną kuźnię! Impreza Wianki nad Chodelką: noc świętojańska z ogniskami, wiciem i puszczaniem wianków oraz I Przegląd Filmów Archeologicznych w Chodliku! Otworzymy również ścieżkę dydaktyczną po grodzisku! Organizatorzy: Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach przy wsparciu Muzeum Ziemi w Warszawie, Stowarzyszenie Historyczne “Pasja”, Koło Bioarcheologii UW, Oddział Żmijowiska Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Pan od Historii! Koło Naukowe Geodetów SCITUS.

Europejskie Dni Archeologii w Chodliku organizowane są dzięki dotacji i wsparciu Gminy Karczmiska!!!

Link do wydarzenia: https://journees-archeologie.fr/c-2022/lg-en/poland/fiche-initiative/13280/Chodlik-grodzisko-i-baza-archeologiczna