Data utworzenia: 29.08.2018

Wystawa zabytków i konferencja w Pałacu w Karczmiskach

4 września w Karczmiskach odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zabytków archeologicznych znajdujących się na obszarze trzech gmin (Karczmiska, Wilków, Łaziska), możliwościom ich lepszej ochrony i wykorzystania dla rozwoju turystyki w regionie. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Karczmiska Janusz Goliszek. Dr Łukasz Miechowicz opowiedział o naszych badaniach w Chodliku i Kotlinie Chodelskiej, planach i koncepcji otwartego Muzeum Chodlika! Była mowa o najważniejszych zabytkach gmin Karczmiska, Wilków oraz Łaziska oraz koncepcji ich promocji z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej.

W spotkaniu oraz dyskusji wzięli udział m.in. dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN dr hab. Dariusz Główka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Waldemar Kuśmierczyk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy Zbigniew Hałaczkiewicz, Starosta Opolski Zenon Rodzik, burmistrz miasta Kazimierz Dolny Andrzej Pisula, wójt gminy Łaziska Roman Ładzikowski, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie mgr Grzegorz Mączka. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie, archeolodzy z IAE PAN oraz studenci ze stowarzyszenia Terra Desolata oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety zabrakło przedstawicieli najbogatszej w zabytki Gminy Wilków. Po spotkaniu odbyła się również wycieczka po kurhanach i grodziskach Kotliny Chodelskiej!

Ustaliliśmy potrzebę stworzenia w Chodliku prawdziwej stacji badawczej oraz zagospodarowania obszaru grodziska, wytyczenia szeregu ścieżek dydaktycznych prezentujących dziedzictwo kulturowe lasów, kurhany, wał podłużny. Łączymy siły z Nadleśnictwem Kraśnik oraz Gminą Karczmiska w celu realizacji koncepcji prawdziwego parku kulturowego w Chodliku. Wspólnie będziemy starać się o grant na projekt rekonstrukcji grodziska w Chodliku oraz kurhanów i wału podłużnego za pomocą technologii rzeczywistości rozszerzonej! Wkrótce usłyszycie więcej o tym projekcie.
Odwiedziło nas również Radio Lublin, audycji możecie posłuchać tu: www.radio.lublin.pl/news/nowe-technologie-pomoga-w-rekonstrukcji-grodziska-w-chodliku oraz tu: www.radio.lublin.pl/news/nowe-technologie-w-grodzisku-w-chodliku.

Organizatorami zdarzenia są: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Misja Archeologiczna w Chodliku, Gmina Karczmiska, Nadleśnictwo Kraśnik Lasy Państwowe, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku.
Wystawę można oglądać do końca października.