Data utworzenia: 31.07.2017

Współpraca z Kołem Naukowym Geodetów SCITUS!

Na grodziskach w Chodliku i w Kłodnicy już drugi sezon kontynuujemy badania geofizyczne oraz pomiary geodezyjne wspólnie ze studentami z Koła Naukowego Geodetów SCITUS, Katedry Geodezji Szczegółowej, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod kierownictwem dr inż. Kamila Kowalczyka!

Tym razem eksperymentowaliśmy z georadarem oraz rozwijaliśmy naszą koncepcję wspólnej dla wszystkich stanowisk archeologicznych i wykopów siatki arowej!

Badania georadarem potwierdziły wyniki badań geofizycznych przeprowadzonych metodą magnetyczną oraz elektrooporową, wniosły również szereg nowych informacji. Zastosowanie różnych metod pozwala na kompleksowe rozpoznanie nawarstwień kulturowych przed podjęciem badań wykopaliskowych. Dzięki współpracy sami uczymy się wielu nowych rzeczy.

Zapraszamy na stronę Koła Naukowego Geodetów SCITUS!