Data utworzenia: 24.07.2016

Pomiary geodezyjne i koncepcja nowej siatki arowej!

 

DSCF3317

W Kotlinie Chodelskiej lada moment rozpoczniemy szeroko-płaszczyznowe badania geofizyczne grodzisk w Chodliku oraz Kłodnicy, towarzyszących im osad i cmentarzysk. Pierwszy etap prac stanowią pomiary geodezyjne – statyczne oraz RTK – z wykorzystaniem precyzyjnych odbiorników geodezyjnych GPS. Razem ze studentami z  Koła Naukowego Geodetów SCITUS z Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opracowujemy koncepcję nowej siatki arowej wspólnej dla wszystkich stanowisk i wykopów archeologicznych, ułatwiającej ich precyzyjne lokalizowanie nie tylko w regionie lecz w całej Polsce, a nawet na cały świecie. Przy czym każdy z arów posiada swoje własne, niepowtarzalne godło.  Poza samą siatką powstaje również aplikacja ułatwiająca lokalizowanie i wpisywanie w nią stanowisk i sondaży badawczych w terenie.

Będziemy jeszcze pisać więcej o tym projekcie, z pewnością przedstawimy go również na jesiennej konferencji w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Projekt nieinwazyjnych badań archeologicznych Kotliny Chodelskiej prowadzony jest z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Ochrona dziedzictwa archeologicznego”.

DSCF3305 DSCF3320 DSCF3331 DSCF3396 DSCF3448 DSCF3470-2 DSCF3490 DSCF3502 DSCF3516 DSCF3537 DSCF3564 DSCF3568 DSCF3613 DSCF3671 DSCF3736DSCF3790 DSCF3791DSCF3821