Galerie

17.03.2016

Grodzisko i osada przygrodowa

Grodzisko i osada przygrodowa

09.03.2016

Cmentarzysko ciałopalne w Chodliku

Cmentarzysko ciałopalne w Chodliku

09.03.2016

Wał podłużny

Wał podłużny

09.03.2016

Pradzieje Kotliny Chodelskiej

Pradzieje Kotliny Chodelskiej

21.12.2015

Chodlikowskie kurhany

W ciągu ostatnich pięciu lat w chodlikowskich lasach odkryliśmy przeszło pięćdziesiąt kurhanów.