Data utworzenia: 15.12.2015

Powstaje Wirtualne Muzeum Chodlika

Projekt realizowany jest z ramienia Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Naszym głównym zamysłem było stworzenie internetowej platformy – wirtualnego  muzeum – wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Chodliku, prezentującej wyniki badań naukowych prowadzonych między innymi przez nas na grodzisku oraz otaczających go osadach i cmentarzyskach kurhanowych. Między innymi chcieliśmy zaproponować Wam wirtualny spacer po grodzisku. Zrealizowaliśmy go poprzez wykonanie serii panoram sferycznych, wzbogaconych o popularnonaukowe materiały wizualne oraz dźwiękowe, tak by każdy nie wychodząc z domu, mógł odbyć wędrówkę po grodzisku, zapoznać się z jego historią oraz wynikami prowadzonych w tym miejscu badań naukowych.

Podczas wirtualnego spaceru można obejrzeć wirtualne tablice edukacyjne oraz filmy prezentuje wiedzę na temat obiektu, wyników prowadzonych na jego obszarze badań archeologicznych, a także zwyczajów i życia codziennego dawnych Słowian i innych ludów zamieszkujących dolinę rzeki Chodelki przez różne okresy chronologiczne.

Do ich stworzenia zostały wykorzystane zarówno materiały archiwalne z badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku w latach 1952-1974 oraz 2001-2002 jak też najnowsze materiały z badań nieinwazyjnych i prac dokumentacyjnych prowadzonych przez nas na grodzisku od 2013 r.
Opracowywane są również plastyczne rekonstrukcje i wizualizacje grodziska oraz różnych aspektów kultury materialnej i duchowej wczesnośredniowiecznych Słowian – oczywiście na podstawie wyników badań naukowych! Uzupełnieniem „wirtualnego spaceru po grodzisku” będą wirtualne wystawy zabytków archeologicznych, pochodzących z badań archeologicznych w Chodliku.

Pracowaliśmy również nad interaktywną mapą Chodlika oraz Kotliny Chodelskiej z bazą danych i opisem znajdującego się na jej obszarze dziedzictwa kulturowego, zarówno wczesnośredniowiecznego jak i nowożytnego.

Partnerami projektu są Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Gmina Karczmiska.