Data utworzenia: 03.12.2015

Badania cmentarzyska ciałopalnego w Chodliku

W ostatnim sezonie kontynuowaliśmy badania części cmentarzyska położonej na tak zwanej “Bartosiowej górce”. Przebadaliśmy fragment ulokowanego w środkowej części stanowiska kurhanu. Natrafiliśmy na kolejne pochówki płaskie, jamowe oraz nietypowy rów, otaczający wydmę, wypełniony szczątkami kostnymi oraz fragmentami naczyń glinianych. Pod nawarstwieniami z okresu wczesnego średniowiecza odkryliśmy bogate relikty osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, epoki brązu (kultura trzciniecka) oraz neolitu (kultura pucharów lejkowatych).

_DSF2393 kopia

_DSF2968 kopia