Data utworzenia: 04.09.2016

Badania archeologiczne grodziska w Kłodnicy

Począwszy od sierpnia br. prowadzimy badania archeologiczne grodziska w Kłodnicy gm. Wilków – jednego z czterech grodów położonych nad Chodelką. Badania prowadzone w 1976 r. przez prof. Stanisławę Hoczyk-Siwkową ustaliły że obiekt posiadał wał ziemny, wzmocniony drewnianym przedpiersiem.

DCIM100MEDIADJI_0205.JPG

Celem podjętych przez nas prac jest zweryfikowanie zasięgu oraz uściślenie chronologii i funkcji obiektu. Całość stanowiska oraz towarzysząca mu osada zostały przebadane nieinwazyjnie za pomocą metody magnetycznej.

01 magnetyka Kłodnica

Obraz magnetyczny grodziska.

DSCF3926 kopia DSCF3983 kopia

W wytypowanym miejscu założyliśmy sondaże badawcze. Dzięki nim udało się nam odkryć pozostałości zabudowy grodu – wczesnośredniowieczny budynek. W jego obrębie odkryliśmy kilkaset fragmentów naczyń glinianych, szereg zabytków metalowych – m.in. nóż, krzesiwo dwukabłąkowe, groty strzał, brązowe okucie.

Jednak do najważniejszych należą znaleziska wczesnośredniowiecznych ziaren zbóż, roślin strączkowych i pestek owoców. Część z nich odkryliśmy w zachowanych partiach naczyń glinianych. Dzięki badaniom archeobotanicznym będziemy wstanie odtworzyć wczesnośredniowieczną dietę mieszkańców grodu! Dzięki pobranym próbkom węgla sprecyzujemy również chronologię stanowiska.

DSCF4763 DSCF4779 DSCF4789 DSCF4884 DSCF4893 DSCF4962 DSCF5213 DSCF5276 DSCF5325DSCF5327 DSCF5505 DSCF5619 DSCF5794 DSCF6544 DSCF6859 DSCF6939

DCIM100MEDIADJI_0178.JPG

DCIM100MEDIADJI_0249.JPG