Data utworzenia: 25.09.2016

Archeologia Lasów Kotliny Chodelskiej

Lasy w Polsce zajmują niemal 30% powierzchni kraju. Poza walorami przyrodniczymi, skrywają bogate dziedzictwo kulturowe, w tym sporą liczbę stanowisk archeologicznych. Stanowią one jeden z głównych przedmiotów naszych zainteresowań w Kotlinie Chodelskiej. 

W ciągu ostatnich lat odkryliśmy, zadokumentowaliśmy i zewidencjonowaliśmy m.in. kilkanaście cmentarzysk kurhanowych, wczesnośredniowieczny wał podłużny, miejsca potyczek związane z powstaniem styczniowym 1864 r., ślady po dawnych polach i zabudowie, okopy wojenne. Pracujemy nad mapą dziedzictwa kulturowego lasów Lubelszczyzny.

Poprzez warsztaty i wycieczki edukacyjne popularyzujemy wiedzę o lesie i jego historii wśród najmłodszych!


archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej3 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej4 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej5 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej6 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej7 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej8 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej9 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej10 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej11 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej12 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej13 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej14 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej15 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej16 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej17

archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej18 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej19 archeologia-lasow-kotliny-chodelskiej20

Badania archeologiczne prowadzone w Kotlinie Chodelskiej wspierane są przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kraśnik.