Data utworzenia: 31.08.2018

Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy, gm. Wilków